Altid i forandring.

En uddannelse drevet som forening.

Super16 er et fællesskab af filmskabere i Danmark.
Med base i Nordisk Films studier i Valby, drives Super16 som en forening af unge filmskabere fra vækstlaget, hvis kompetencer udvikles over et treårigt forløb.
Hvert andet år skal de nuværende medlemmer af Super16 optage en ny årgang, der skal fortsætte foreningen.

Hensigten

Super16 fokuserer på udvikling af talentmassen i den danske filmindustri ud fra ideen om, at sammen står vi stærkere. Udviklingen af medlemmerne sker gennem teoretisk undervisning fra gæstelærere og mentorer fra filmbranchen samt praktisk erfaring, som medlemmerne selv tilrettelægger og organiserer inden for fællesskabets rammer.
Det prioriteres at holde processen fri af topstyring og kreative restriktioner for at kunne skabe et modigt og selvstændigt kreativt miljø. Som resultat er der ingen ledere eller overordnet administration. Hver årgang driver foreningen selv, og foreningens drift og form udmøntes udelukkende gennem fællesskabets medlemmer, der løbende udskiftes.
Overordnede retningslinjer, drift og fremtidsplaner diskuteres på månedlige fællesmøder og en årlig generalforsamling. Derudover eksisterer en række underudvalg med ansvar for undervisning, PR, studietur, hjemmeside mv., og det overordnede økonomiske ansvar samt ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af fem af fællesskabets medlemmer.

Super16 afholder hvert år offentlige premierer på de film, som hver årgang producerer i vækstlaget, hvoraf mange produktioner har vundet priser i ind- og udland.

Historien

Super16 blev grundlagt i 1999 af de tre idealistiske filmskabere, Carsten Myllerup, Linda Krogsøe Holmberg og Jens Mikkelsen. De ville skabe et fællesskab for filmskabere i vækstlaget som alternativ til den etablerede filmskole. Navnet hentyder til det daværende antal af elever og filmformatet 16mm, som i 1920’erne blev udviklet som økonomisk alternativ til de bredere filmruller.

Siden Super16’s oprettelse er der sket meget, og medlemmer fra foreningen har i dag etableret sig stærkt i den danske filmbranche og har blandt andet stået bag flere biografsucceser i nyere tid samt vundet priser på store internationale festivaler.

I 2011 besluttede medlemmerne af Super16 årgang #6, at foreningen skulle udvides til også at omfatte manuskriptforfattere, og i efteråret samme år startede årgang #7, der som de første havde erstattet hhv. to instruktør- og producerpladser med fire manuskriptforfattere.

I 2020 besluttede medlemmerne af Super16 årgang #11, at foreningen skulle udvides til 18 medlemmer, så der fremover vil være lige mange elever på hver faglinje; seks instruktører, seks producere og seks manuskriptforfattere.

Fra 2024 er Super16 kommet på filmaftalen til og med år 2027 sammen med de andre danske foreningsuddannelser og modtager dermed det første offentlige tilskud siden uddannelsens etablering i 1999. Foreningen drives dog fortsat som en uafhængig filmuddannelse af medlemmerne selv.

Støtte og samarbejdspartnere

Vi modtager støtte til drift af foreningen samt udvikling af medlemmerne og produktionerne fra utallige virksomheder og folk i filmbranchen. Super16 finansieres blandt andet af Nordisk Film, Nordisk Film Fonden og Producent Rettigheder Danmark samt Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere og Danske Filminstruktører. Derudover modtager foreningen et årligt driftstilskud fra Det Danske Filminstitut.

Økonomien

Super16 modtager fra år 2024 et offentligt drifttilskud, men derudover overlever foreningen økonomisk på uundværlige bidrag fra filmbranchen, fondsmidler og medlemmernes egne sparepenge.

FAQ

Nej. Super16 er ikke en statslig uddannelse og derfor heller ikke SU-berettiget. Uddannelsen drives som en forening og lever på bidrag fra fonde og filmbranchen samt et mindre offentligt driftstilskud. Eleverne har typisk indkomst gennem arbejde ved siden af.

Eleverne betaler et årligt kontingent for at gå på Super16. Beløbet aftales hvert år ved den ordinære generalforsamling. Pt. er det årlige kontingent 2000 kr.

De fleste medlemmer har arbejde eller uddannelse ved siden af for at få hverdagen til at løbe rundt.

Det kan dog være en god idé at skabe en fleksibel hverdag på Super16, så der er plads til film, uddannelse og foreningsliv. Der er flere medlemmer, som går ned i tid, når de starter på uddannelsen.

Der er ikke noget formelt krav om bopæl på Super16, men det er en medlemspligt at være aktivt deltagende i foreningen og at møde op til undervisnings- og foreningsaktiviteter på ugentlig basis i Valby, København.

Nej. Der er ingen formelle uddannelsesmæssige krav for at komme ind på Super16. Eventuel optagelse på uddannelsen er udelukkende baseret på ansøgning og tidligere filmisk arbejde.

Dagligdagen på Super16 kan variere meget og består af alt fra undervisning og arbejde med årsproduktioner til andre foreningsaktiviteter, herunder f.eks. de månedlige fællesmøder eller opgaver i udvalgene eller bestyrelsen.

Det er op til hver årgang at finde sin egen struktur efter ønske og behov, men som regel ligger undervisning og møder udenom almindelig arbejdstid. Der forekommer også aktiviteter i dagstimerne, men disse planlægges som oftest i god tid. Undervisning og foreningsarbejde fylder meget på Super16 og derfor anbefales det, at man indretter sin hverdag efter det.